GUAa® GUASAN Clean Foamy 5 l

Kód: GUA-CLEANFOAMY-50
1 169 Kč 966 Kč bez DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
7.12.2021
PĚNIVÝ bezchlórový čisticí a dezinfekční prostředek pro ruční mytí fitness povrchů (podlah).

Detailní informace

Detailní popis produktu

PĚNIVÝ bezchlórový čisticí a dezinfekční prostředek pro ruční mytí fitness povrchů (podlah). Je pěnivý čisticí a dezinfekční prostředek, který je určen k ručnímu mytí (mopování) všech nesavých povrchů. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. Použití: Všechny typy podlah a povrchů (laminát, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník). Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku. Vlastnosti: Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Dávkování: Běžné dávkování 30-50 ml/10 l vody. Při vysokém znečištění 50-150 ml/10 l vody. Účinky: Baktericidní účinnost 30 min., fungicidní účinnost 30 min., protikvasinková účinnost 10 min. Benefity Dobrá odmašťovací schopnost Baktericidní, fungicidní a protikvasinková účinnost Obsah: 5 l Datum expirace: 36 měsíců od data výroby. Bezpečnost a první pomoc: VAROVÁNÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky Účinná látka : Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 : +420 224 919 293, +420 224 915 402

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce do fitness centra
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: